การผ่าตัดทำหมันสุนัขเเมว

ข้อควรปฎิบัติก่อนการทำหมันสัตว์ 

             1. งดน้ำงดอาหารสัตว์ 6 - 8 ชั่วโมง ก่อนทำหมัน

             2. สัตว์ที่นำมาทำหมันต้องมีอาการปกติ ไม่ป่วย

             3. อายุสัตว์ที่สามารถทำหมันได้ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

             4. สัตว์ที่นำมาทำหมัน(สุนัข) ไม่ควรมีประจำเดือน เพราะจะทำให้สัตว์เสียเลือดมาก

             5. สุนัขหรือแมว แม่ลูกอ่อนเมื่อลูกอายุ 2 เดือน เหมาะที่จะทำหมัน

             6. สัตว์ที่รู้ว่าท้องไม่ควรนำมาทำหมัน

                หมายเหตุ : เจ้าของสัตว์ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย

ข้อควรปฎิบัติหลังการทำหมันสัตว์ 

              1. สัตว์ที่ทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะยังไม่ฟื้นจากยาสลบ ควรให้สัตว์นอนตะแคง 

              2. ชักลิ้นสัตว์ที่ยังสลบให้ออกจากปากทางด้านข้าง

              3. ยาแก้อักเสบที่ให้กิน ต้องให้กินหลัง 2 วันที่ทำหมันสัตว์

              4. ห้ามให้แผลผ่าตัดของสัตว์โดนน้ำเป็นเวลา 1 สัปดาห์

              5. ทายา เบตาดีน ที่แผลทุกวัน

              6. 1 สัปดาห์ ตัดไหมที่แผลถ้าแผลปิดสนิท

                 หมายเหตุ : สามารถตัดเองได้ หรือ นำมาให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

หมวด: