ปัญหา สุนัข – แมวจรจัด นับว่าเป็นปัญหาที่พบได้ในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้ง จังหวัดสตูล การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียนและนำไปใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จะทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

                   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ได้จัดทำกิจกรรมการหาบ้านใหม่ให้กับ สุนัข – แมว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การถอดบทเรียน และการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ เพื่อลดจำนวน สุนัข – แมวจรจัด โดยการหาผู้รับอุปการะสัตว์เหล่านี้ ร่วมมือกันทำงานอย่างมีความสุขให้สัตว์ได้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น และท่านก็เป็นอีกหนึ่งกำลังที่สำคัญที่สามารถช่วยเราขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ได้

                   สนใจรับอุปการะสุนัข-แมวติดต่อ โทร. 074 – 711357

 

ลำดับ  รูป           ชื่อ             เพศ             หมายเหตุ                      ลำดับ รูป           ชื่อ             เพศ             หมายเหตุ          
                     
1 001 ส้ม 1   เมีย      31 031 ส้ม 3  เมีย  
002 หมื่นสี่ ผู้      32  032  มาร์กี้ ผู้  
003 สีนวล เมีย     33  033 ปาน  33  
4 004 สี่ตา เมีย     34  034 มารวย  ผู้  
5 005 ตาตี่ ผู้     35  035 เพื่อน  เมีย  
6 006 มดดำ  เมีย     36  036 พูนทรัพย์  ผู้  
7 007 ขี้เหม็น  เมีย     37  037 ลูกอม  ผู้  
8 008 เปื่อย เมีย     38  038 ตัวเลือก   
9 009 ริสกี้ -     39  039 จ๊า  -  
10 010 น้องน้ำเพชร เมีย     40  040 สมศรี  เมีย  
11 011 ตลาดโต้รุ่ง เมีย      41         
12 012 เสือ  -     42         
13 013 ธานิน เมีย      43         
14 014 คุณทวด เมีย      44         
15 015 น้องนะ เมีย     45        
16 016 บุญเหลือ เมีย     46         
17 017 รอ -     47         
18 018 น้องขาว -     48         
19 019 ส้ม 2 ผู้     49         
20 020 ปลายชลหา เมีย     50         
21 021 จอร์ด -              
22 022 จันจิ ผู้              
23 023 สป๊อก ผู้              
24 024 น้องรอ ผู้              
25 025 กุ๊งกิ๋ง เมีย              
26 026 สมหวัง ผู้              
27 027 ปิ่น -              
28 028 เดื้อ -              
29 029 บังแก่  ผู้              
30 030 ขาว -