ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ

บุคลากร 

Grob wichai

นายวิชัย  อาแวบือซา
ปศุสัตว์อำเภอท่าแพ
(สัตวแพทย์อาวุโส)

 


Grob Ampher

    คำขวัญอำเภอ 

Grob peson wararuk

นายวรารักษ์  รอเกตุ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

sakda

นายศักดา  สมายุ้ย
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

kaew

นางสาวอัชรา  จันทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยสัตวแพย์

     

TP 

     ที่ตั้ง                            :  ที่ว่าการอำเภอท่าแพ

                                           ถนนฉลุง - ละงู  หมู่ที่ 2  ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ 
                                           จังหวัดสตูล  91160

     เบอร์โทรศัพท์             :  081-7486941

     E-mail Address         :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     บุคลากร                      :  ข้าราชการ  1  คน ,  พนักงานราชการ  1  คน  ,  
                                            พนักงานจ้างเหมา  2  คน

     การปกครอง                :  แบ่งการปกครองออกเป็น  4  ตำบล  31  หมู่บ้าน

                                            อบต.  4  แห่ง

แผนที่