ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล

บุคลากร 

Supachai1

นายศุภชัย  สุดสาย
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล
(สัตวแพทย์อาวุโส)

 
Grob Amphe Muangsatun
    คำขวัญอำเภอ 

mitr

นายสมมิตร  แก้วห่อทอง
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

 

mus

นางสาวมัสตูรา  บังกูสัน
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

     

 

MS

 

 

ที่ตั้ง                             :  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล  (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล)

                                      หมู่ที่  2  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000

 

เบอร์โทรศัพท์              :   081-5428046

E-mail Address          :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บุคลากร                      :  ข้าราชการ  1  คน ,  พนักงานจ้างเหมา  2  คน

การปกครอง                :  แบ่งการปกครองออกเป็น  14  ตำบล  109  หมู่บ้าน

                                      เทศบาลเมือง  4  แห่ง  ,  องค์การบริหารส่วนตำบล  10  แห่ง

แผนที่