ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนโดน

บุคลากร

jakaree1

นายจักรี  เทศอาเส็น
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอควนโดน

 

 

Grob Khaundon

    คำขวัญอำเภอ 

abrod1

นายอับรอดร์  ดาแลหมัน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

farida

นางสาวฟาริดา  หมายเก
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
(ช่วยราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล)

nureeya

นางสาวนูรีญา  ตาเดอิน
ผู้ช่วยสัตวแพย์

 

 

 

 

     

KD 

 

     ที่ตั้ง                           :  ที่ว่าการอำเภอควนโดน

                                           หมู่ที่  1  ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  91160

     เบอร์โทรศัพท์            :  095-9694199

     E-mail Address        :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     บุคลากร                     :  ข้าราชการ  1  คน ,  พนักงานราชการ  2  คน  , 
                                           พนักงานจ้างเหมา  1  คน

     การปกครอง               :  แบ่งการปกครองออกเป็น  4  ตำบล  31  หมู่บ้าน

                                           เทศบาล  1  แห่ง  ,  อบต.  4  แห่ง

แผนที่