ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง

บุคลากร

Grob peson sommart

นายสมมาส  อมรพรวิทยา
ปศุสัตว์อำเภอควนกาหลง
(สัตวแพทย์อาวุโส)

 


Grob Ampher Khaunkalong

    คำขวัญอำเภอ 

Grob peson korawit

นายกรวิทย์  ทองเต็ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล

su

นางสาววัลญา  สุขการัก
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

tor

นายรณชัย ง๊ะสตูล
ผู้ช่วยสัตวแพย์

     

KK 

     ที่ตั้ง                            :  ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง

                                          หมู่ที่ 10  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  91130

     เบอร์โทรศัพท์             :  095-9593535

     E-mail Address         :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     บุคลากร                      :  ข้าราชการ  1  คน ,  พนักงานราชการ  1  คน  ,  
                                            พนักงานจ้างเหมา  2  คน

     การปกครอง                :  แบ่งการปกครองออกเป็น  3  ตำบล  32  หมู่บ้าน

                                            อบต.  3  แห่ง

แผนที่